Tehtävä

Suomen Huoltovarmuusdatan tehtävänä on toteuttaa huoltovarmuudelle annettuja tavoitteita, jotka on määritelty Valtioneuvoston päätöksessä huoltovarmuuden tavoitteista 21.8.2008/539. Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti tietoyhteiskunnan tietotekniset perusrakenteet nostettiin keskeiseen asemaan ja edellytettiin, että niiden jatkuva toimintakyky varmistetaan erilaisten häiriö- ja poikkeustilanteiden varalle. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi Huoltovarmuuskeskus on rakentanut kaksi huipputurvallista palvelinkeskusta, joiden toiminnasta vastaa Suomen Huoltovarmuusdata Oy ja jonka tehtävänä on palvelinkeskusten tuotannon varmistaminen kaikissa olosuhteissa.