Tuotanto

Palvelinkeskustuotanto koostuu turvallisista tiloista, kahdennetuista laitteista ja auditoiduista prosesseista.

Toimittajan palvelinkeskustuotanto käsittää kaksi fyysisesti erillään olevaa palvelinkeskusta (PK1, PK2), joissa on yhteensä 11 konesalia. Kaikki konesalit voidaan yhdistää toisiinsa toimittajan tarjoamalla tietoliikenneverkolla, joka mahdollistaa vaativimmatkin järjestelmätoteutukset eri palo- ja sortumatiloissa. Lisäksi tuotantotiloissa on asiakaskäyttöön tarkoitettua väistötilaa, esiasennus- ja varastotilaa sekä korkeimman turvatason työtiloja.